Warga CDC
Back to top

Warga CDC

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ia satu-satunya cara untuk membantu mencapai impian anda.

CDC berada dalam profesion ini kerana kami mengambil berat setiap individu. Penasihat Kerjaya kami berpengalaman dalam memberi khidmat melalui pelbagai bidang seperti sumber manusia, perundingan, pendidikan dan kaunseling, di syarikat tempatan dan multinasional.

Di samping memiliki bakat yang unik, semua Penasihat Kerjaya kami memiliki dua persamaan - kami berbangga menjadi rakyat Malaysia dan kami membawa pengalaman yang luas dalam peralihan kerjaya. Ini bagi memastikan rangkaian penyelesaian peralihan kerjaya kami membawa kesanterbesar dalam penambahbaikan profesional, disampingmengekalkan taraf perkhidmatan yang tinggi yang dijangka oleh syarikat-syarikat.

CDC Malaysia akan mengekalkan persekitaran kerja yang mesra, adil dan kreatif untuk kakitangan kami, dan akan menghormati kepelbagaian individu, idea-idea baru dan kerja keras mereka.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good night!
11:52 pm
How to Proofread a Resume

3 Questions to Ask a Friend Editing Your Resume Besides "Are There Any Typos?"

12 Tiny Changes That Make Your Resume Easy for Recruiters to Skim

There’s some debate about how many seconds a recruiter spends looking over a resume, but we can all agree that it’s not a lot. With such limited time to get important information across, anything you can do to make your resume easier to skim could mean the difference between the forward or toss piles.

5 Questions That'll Help You Decide What to Keep (and Cut) on Your Resume

5 questions to ask yourself to condense your resume.